Savijanje i izrada lučnih okvira od PVC i ALU profila

  • Mogućnost savijanja profila svih renomiranih proizvođača
  • Savijanje sa originalnom naljepnicom
  • Savijanje svih vrsta dekora i boja profila
  • Savijanje sa i bez ojačanja - savijanje PVC profila sa čeličnim ojačanjem moguće je samo u slučaju kada se radi o pravilnim lukovima čije su vertikale duže od 250 mm
  • Savijanje aluminijskih profila sa i bez termo mosta
  • Savijanje neograničene dužine PVC i aluminijskih profila

Treba Vam ponuda? Pošaljite nam skice vaših lučnih otvora, marku profila koji želite savijati, šifre i skice profila iz kataloga Vašeg proizvođača na mail – info@digital-art.hr. Ponudu ćete dobiti u najkraćem mogućem roku.